Správa města

Města ve světě nemusíte jen využívat ale můžete se také podílet na jejich vývoji. Stačí jen abyste nějaké město dobyl. To znamená, že založíte dobývací útok, který vyhraje nad obranou města. Jakmile město dobudete, tak se stanete hlavním správcem.

Po dobytí sice město ovládáte ale dokud v něm neupevníte moc, tak nemůžete stavět, bourat ani vylepšovat budovy a navíc může kdokoli, téměř kdykoli (v neděli nelze přebírat města) kdo má dostatek vůdcovství převzít město pod svou správu a vás tak o něj připravit. Více o dobytí města zde a upevnění moci níže.

Funkce města

Abyste mohli město spravovat, tak k tomu potřebujete nějakou funkci. Jednotlivé funkce lze přidělit ve městě na stránce Správci města. Zde již můžete vyhledat libovolnou postavu ve hře a přidělíte mu patřičná oprávnění. Ty jsou následující:

 • Hlavní správce - Může jmenovat zástupce, další správce, generály a výběrčí. Vše ostatní stejně jako správce.
 • Zástupce - má stejné pravomoce jako správce. V případě, že se hlavní správce vzdá své funkce, tak je tato funkce převedena automaticky na hlavního správce.
 • Správce - Může měnit daně, jméno a popis města.
  Může verbovat jednotky a přesouvat je mezi postavami.
  Má přístup k městské pokladně a může přesouvat suroviny a peníze.
  Může založit obranu města proti útoku.
  Může stavět nové budovy a bourat již postavené.
  Vybírá z budov natěžené suroviny.
  + Vše co četný člen
 • Generál - Může verbovat jednotky a přesouvat je mezi postavami. + Vše co četný člen.
 • Výběrčí - Může pouze vybírat z budov natěžené suroviny. + Vše co četný člen.
 • Čestný člen - Může se podívat kolik jednotek je ve městě, kolik je surovin v pokladně, na nedávné akce správců a na vedené útoky. Nemá právo cokoli měnit.

Více k jednotlivým akcím.

Městská pokladna

V městské pokladně najdete přehled všech surovin, peněz a diamantů, které se nachází ve městě. Pokud máte pravomoce s těmito surovinami nakládat, pak je můžete přesunout libovolné postavě nebo jinému městu.

Pro přesun stačí zadat počet surovin, které se mají přesunout a zvolit kam se mají zaslat. Po té již stačí jen kliknout na tlačítko "Odeslat suroviny" a ty budou ihned převedeny.

Nedávné akce

Tady najdete přehled všech akcí, které se děli ve městě za poslední týden. Zjistíte co se dělo, kdy se to dělo a kdo danou akci provedl. Takto můžete kontrolovat ostatní správce, zda-li dělají to co mají.

Nastavení města

Na tomto místě můžete změnit daně (O těch více zde), název města a jeho popis. Název města musí být vždy unikátní. Nemohou existovat dvě města se stejným názvem. Popis může být zcela libovolný.

Jednotky ve městě

Zde najdete všechny jednotky, které vlastní město. Můžete je přemístit pod velení libovolné postavy ve hře a i nadále budou patřit městu. Kdykoli můžete městské jednotky přemístit zpět.

Jednotky přemístíte tak, že poprvé kliknete na obrázek libovolné jednotky, čímž dojde k jejímu označení. Podruhé kliknete na obrázek hrdiny nebo města. Objeví se menu pro přesun jednotek. Zde můžete buď ručně zapsat počet jednotek, který se má přesunout nebo počet změnit použitím táhla uprostřed. Více o přesouvání jednotek zde.

Na tomto místě je také nutné kontrolovat zda mají jednotky zaplacený žold. Více o žoldu jednotek najdete v nápovědě o jednotkách zde.

Správci města

Zde najdete přehled aktuálních správců města. Hlavní správce zde může jmenovat nové správce, generály, výběrčí a čestné členy. Také může jejich funkce libovolně měnit nebo rušit. Ostatní hráči, kteří mají ve městě nějakou funkci se jí na tomto místě může vzdát.

Upevnění moci

Každý kdo má ve městě nějakou funkci, může do města dodat část svého vůdcovství. Jakmile to udělá, tak již nebude moci vést tolik jednotek co dřív. Vůdcovství může dodávat také více postav od jednoho hráče.

Čím vyšší level město má tím více vůdcovství potřebuje pro svůj chod. Jakmile všichni správci a ostatní členové předají městu dostatek vůdcovství, tak se objeví tlačítko "upevnit moc". Po upevnění moci již můžete ve městě vykonávat všchny možné činnosti a nikdo vám jej nemůže vzít. Leda by jej někdo opět dobyl.

Když je moc již upevněna, tak nemůže nikdo snížit dodané vůdcovství pod potřebnou mez. Leda by se vzdal své funkce ve městě nebo jej hlavní správce funkce zbavil. Jestliže toto nastane, tak město přejde opět do režimu, kdy není moc upevněna a může jej opět kdokoli převzít. Vybírejte si proto pečlivě hráče, kterým vedení města svěříte.

Jakmile je upevněna moc, tak se vůdce města nemůže po dobu 10 dní své funkce zbavit a navíc musí po tuto dobu držet alespoň 50% vůdcovství nově získaného města.

Útoky na město

Pokud je na město veden nějaký útok, tak na tomto místě je vždy nutné založit obranu. Když nebude založená žádná obrana, tak bude město dobyto a příjdete o něj. Více o bitvách o město zde.

Co je nového?

Byla spuštěna oficiální beta verze
27.7.2016

Dnes jsem oficiálně spustil beta verzi hry, která poběží až do oficiálního konce podle nápovědy. Neváhejte se registrovat. Já už na vás čekám. Bronzi :-)

Delší odmlka
18.6.2016

Omlouvám se za delší odmlku ale stěhoval jsem se a měl jsem spoustu jiné práce. Hra je již téměř připravena ke spuštění. Původní plán byl začátkem prázdnin. To mi ale bohužel nevyjde. Náhradní plán je přelom července a srpna. Momentálně ještě musím předělat tutoriál, upravit nápovědu podle nové varianty hry, dále jsem upravil žebříčky a upravil upozornění na nové zprávy a upozornění na příspěvky ve fórech.

Ladím a dotvářím
18.2.2016

Většina chyb je snad už odstraněna. Z velké části jsem změnil uživatelské rozhraní. Mapa je nyní větší a věřím tomu, že mnohé věci jsou logičtěji uspořádány. Změnil jsem generování úkolů na mapě a vytvářím nové věci, které se dají koupit nebo vyrobit.

Města jsou předělána
2.12.2015

Města jsou kompletně předělána. Můžete se podívat na ukázky ze hry ale nová verze hry ještě není vydána. Všechno je potřeba ještě odzkoušet.

Opravujeme chyby
15.10.2015

Během beta testu se objevilo mnoho chyb a nedomyšlených variant. Postupně všechny chyby odstraňuji a ladím. Rozhodl jsem se, že před finálním spuštěním kompletně přepracuji města. Chvíli to potrvá ale bude to stát za to.

Spuštěna uzavřená beta verze
9.8.2015

Dnes jsem spustil uzavřenou beta verzi pro všechny zájemce, kteří se přihlásili do předregistrace. Zároveň byla upravena mapa, nahrány všechny itemy pro postavy i pro jednotky a samozřejmě byly upraveny i některé chyby. Teď je potřeba ještě spoustu věcí odladit ale ostré spuštění se pomalu ale jistě blíží.

Hlavní aktualizace
2.7.2015

Byla opravena celá řada chyb. Byl částečně předělán systém vytváření nových věcí. Upravena správa města a pozměněny dobývací útoky. Z velké části je dokončen tutoriál a upravena nápověda podle všech nových parametrů.

Také jsem aktualizoval tuto stránku s průběhem prací a nahrál nové ukázky ze hry.

Dokončena grafika města
10.6.2015

Dnes byla dokončena veškerá grafika všech budov ve městě.

Vytvoření nových grafických částí
5.4.2015

Byly vytvořeny obrázky mistrů a část jednotek.

Spuštění předregistrací
3.3.2015

Chcete-li se dozvědět kdy bude Armeron spuštěn, tak do políčka nahoře vložte svůj email a až to přijde, tak Vás budeme informovat.

Spuštěn tento web
1.3.2015

Dnes byl spuštěn tento web, kde najdete něco málo o nové webové hře Armeron.